Blog

Uganda ligger i Øst-Afrika, med grense til Kenya, Tanzania, Rwanda, Kongo og Sør-Sudan.  Uganda er mindre enn Norge i areal, med en befolkning på vel 30 millioner.

Landet er meget grønt og grøderikt, men rikdommen er svært ulikt fordelt, og borgerkrig har preget landet i mange år siden frigjøringen i 1962. Det meste av landet har vært fredelig lenge nå. Som i mange andre land i Afrika er korrupsjon utbredt. Det samme gjelder hiv og aids. Det er likevel optimisme og fremskritt å spore, Åge har selv vært der regelmessig siden 2006.

Toro Babies Home ble startet opp i 1970 av den lokale kirken sammen med Eli Røder fra Bergen, som da arbeidet i Fredskorpset.  Toro-navnet kommer av at Uganda fra gammelt av har vært inndelt i flere kongedømmer, og barnehjemmet ligger i Toro kongedømme, i byen Fort Portal.  Bygningsmassen eies av kirken.  I tillegg eier barnehjemmet to landeiendommer som bidrar til en del av det som trengs av melk, egg og grønnsaker.
Opp gjennom årene har flere organisasjoner vært inne og støttet driften av barnehjemmet.

Barnehjemmet har inntil nylig vært støttet av en liten norsk organisasjon, ledet av en ildsjel fra Stord. Av helsemessige årsaker har hun nå avsluttet engasjementet. Dette har gjort at barnehjemmet har måttet redusere bemanningen, noe som igjen fører til færre barn. De er redde for sin eksistens. Åge har pga sitt kjennskap til området og sitt personlige engasjement til barnehjemmet tatt kontakt med damen fra Stord og fått bekreftet at barnehjemmet står i fare for å bli lagt ned.  Dette kunne ikke Åge leve med. Da han formidlet dette videre til Hilde og Nina ble engasjementet tent med en gang. Sammen opprettet vi organisasjonen “Barn Trenger Foreldre” som har til hensikt å lønne de ansatte ved barnehjemmet.  Vi startet umiddelbart å kontakte gode venner i håp om å rekruttere dem som faste givere.  Responsen var overveldende, men vi har ennå et stykke å gå.

Barnehjemmet har kapasitet til å ta imot ca 50 barn, men i dag ligger tallet på ca 29. Behovet er enormt, og legges driften ned, betyr det at barna går en uviss skjebne i møte. De fleste av dem er i alderen 0-5, foreldreløse, eller uten familie som kan ta seg av dem. Barnehjemmet er inndelt i seks hjem, med en mor i hvert hjem, med ansvar for 8 barn.  To av husene står tomme i dag.

Vårt mål er derfor å bidra til at barnehjemmet kan drives videre, og på sikt at bemanning og kapasitet kan økes.  Derfor frir vi nå til alle gode krefter, slik at vi i fellesskap kan få dette til.

Vil du bli fadder/støttespiller med kr 200,-pr.mnd?

Vi ønsker at dette engasjementet skal være nært, og har du en venn du tenker vil være med å bidra, vil vi bli glad for det.

Sammen blir vi da – venner av Toro Babies Home.

Barn Trenger Foreldre, Kontonummer:15036861123
Åge Mortensen:91193984, Nina Magnussen:93627280,
Hilde Cseresnyes:95701536.
Du finner oss også på Facebook.