Seagarden

Seagarden er næringsmiddelprodusent av marine ingredienser for bruk i mat, ernæring, helsekost, kosmetikk og legemidler. Vi bruker råstoff fra Norges krystallklare havområder for å lage de beste produkter, noe som gjør at vi får eksportere til store, internasjonale selskaper.

Vi har fabrikker på Karmøy, i Tromsø  og på Senjahopen, og bruker råstoff fra norsk fiskerinæring, fra Åna Sira i sør til Båtsfjord i nord. Norsk fiskeri er unikt i verden, basert på bærekraftig fiske og rent hav. Dette er årsaken til den høye og rene kvaliteten på våre produkter. Vi har medarbeidere med lang erfaring innen mat produksjon, nytt produksjonsutstyr og en unik prosess. Vår fabrikk er lokalisert på Karmøy og vi er ISO 22000 sertifisert.

De fleste av produktene er Halal godkjent, og i tillegg er Seagarden en MSC sertifisert sjømat bedrift.

Fisk og annen sjømat utgjør livsgrunnlaget for kystsamfunn verden over. Havets biologiske ressurser har derimot en grense for hva de tåler av høsting. Mange fiskebestander nærmer seg en kollaps på grunn av stort fiskepress. MSC-merket garanterer at produktet kommer fra bærekraftig fiskeri. (MSC – Marine Stewardship Councils chain of custody, www.MSC.org).

Seagarden fokuserer på å bruke nordisk villfanget råvare fra bærekraftige fiskerier og de fleste av produktene er i dag MSC-sertifiserte.  Seagarden er også revidert mot SMETA 4 Pillars, dette er etiske retningslinjer som forteller hvordan vi som bedrift og som personer skal oppføre oss mot medarbeidere og mot våre leverandører og kunder

Seagarden er opptatt av kompetanse og utvikling, og sammen med sterke miljøer på Haukeland/Universitetet i Bergen, NOFIMA, NTNU og Universitetet i Nord-Norge ønsker vi å bidra til produktutvikling og bedret dokumentasjon for marine produkter, og våre selskaper er med på utviklingsprosjekter støttet av Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Våre ansatte har lang erfaring med leveranser til kunder som stiller høye krav, og vi er stolte av å kunne oppfylle store og små kunders forventninger.

Våre produkter